Lý thuyết hai tam giác bằng nhau SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần hai tam giác bằng nhau (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet hai tam giac bang nhau SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)