Lý thuyết giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet gia tri tuyet doi cua mot so huu ti cong, tru, nhan, chia so thap phan SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)