Lý thuyết Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Trang 19 – 23 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Trang 19 – 23 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

Để tìm GTLN, GTNN của hàm số y=f(x) xác định trên tập hợp D, ta có thể khảo sát sự biến thiên của hàm số trên D, rồi căn cứ vào bảng biến thiên của hàm số mà kết luận về GTLN và GTNN của hàm số.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cua ham so Trang 19 23 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 1

Ly thuyet Gia tri lon nhat va gia tri nho nhat cua ham so Trang 19 23 SGK Toan Giai tich lop 12 - Hinh 2

(BAIVIET.COM)