Lý thuyết Gam trang 65 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Gam (Trang 65 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Tóm tắt kiến thức:

Gam là một đơn vị đo khối lượng.

Gam viết tắt là g

1000g = 1kg

Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn có các quả cân:

  • 1g, 2g, 5g.
  • 10g, 20g, 50g.
  • 100g, 200g, 500g.

(BAIVIET.COM)