Lý thuyết Đường tiệm cận Trang 27 – 30 SGK Toán Giải tích lớp 12

Lý thuyết bài Đường tiệm cận (Trang 27 – 30 SGK Toán Giải tích lớp 12) cần nhớ:

Đồ thị hàm đa thức không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang, do đó trong các bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm đa thức, ta không cần tìm các tiệm cận này.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Duong tiem can Trang 27 30 SGK Toan Giai tich lop 12

(BAIVIET.COM)