Lý thuyết Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Trang 100 – 102 SGK Toán 8 – Tập 1

Lý thuyết Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (Trang 100 – 102 SGK Toán 8 – Tập 1) cần nhớ:

1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song

Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Ly thuyet Duong thang song song voi mot duong thang cho truoc Trang 100 – 102 SGK Toan 8 – Tap 1

2. Tính chất của các điểm cách đều một đoạn thẳng cho trước.

Tính chất: Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.

3. Đường thẳng song song cách đều

Định lí:

– Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thằng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.

– Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.

(BAIVIET.COM)