Lý thuyết Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau Trang 52 – 53 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Lý thuyết bài Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Trang 52 – 53 SGK Toán lớp 9 – Tập 1) cần nhớ:

Hai đường thẳng y = ax + b và y = a’x + b’ song song với nhau khi và chỉ khi a = a’, b ≠ b’ và trùng nhau khi và chỉ khi a = a’, b = b’.

Tóm tắt kiến thức:

ly thuyet duong thang song song va duong thang cat nhau trang 52 – 53 sgk toan lop 9 – tap 1

(BAIVIET.COM)