Lý thuyết Dung dịch SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Dung dịch (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan. Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, 1, 2 hoặc cả ba biện pháp sau: Khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch và nghiền nhỏ chất rắn.

Tổng hợp kiến thức:

1. Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan.

2. Ở nhiệt độ xác định:

a) Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

b) Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

3) Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, 1, 2 hoặc cả ba biện pháp sau:

– Khuấy dung dịch.

– Đun nóng dung dịch.

– Nghiền nhỏ chất rắn.

(BAIVIET.COM)