Lý thuyết Đối lưu – Bức xạ nhiệt Trang 80 – 82 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Đối lưu – Bức xạ nhiệt (Trang 80, 81, 82 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

(BAIVIET.COM)