Lý thuyết Đoạn thẳng Trang 114 – 115 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Đoạn thẳng (Trang 114 – 115 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

2. Khi đoạn hai đoạn thẳng hoặc một đoạn thẳng cới một đường thẳng hoặc một đoạn thẳng với chỉ có một điểm chung, ta nói chúng cắt nhau.

(BAIVIET.COM)