Lý thuyết đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) Trang 49 SGK toán 9 tập 1

Lý thuyết phần đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (Trang 49 SGK toán lớp 9 Tập 1) cần nhớ:

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

Những kiến thức cần nhớ:

1. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng:

– Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b;

– Song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.

Đồ thị này cũng được gọi là đường thẳng y = ax + b và b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng.

ly thuyet do thi cua ham so y = ax + b (a ≠ 0) trang 49 sgk toan 9 tap 1 - do thi ham so

2. Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

– Chọn điểm P(0; b) (trên Oy).

ly thuyet do thi cua ham so y = ax + b (a ≠ 0) trang 49 sgk toan 9 tap 1 - cach ve do thi 1

– Kẻ đường thẳng PQ.

Lưu ý: Vì đồ thị y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng nên muốn vẽ nó chỉ cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.

ly thuyet do thi cua ham so y = ax + b (a ≠ 0) trang 49 sgk toan 9 tap 1 - cach ve do thi 2

BAIVIET.COM

Lý thuyết đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) Trang 49 SGK toán 9 tập 1
0 đánh giá
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Back To Top