Lý thuyết Độ dài đoạn thẳng Trang 117 – 118 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Độ dài đoạn thẳng (Trang 117 – 118 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài.

Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

Khi hai điểm (hai đầu mút) của một đoạn thẳng trùng nhau thì ta nói khoảng cách giữa chúng bằng 0.

Tóm tắt kiến thức:

1. Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.

2. So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

– Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB = CD.

– Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì AB > CD hay CD < AB.

(BAIVIET.COM)