Lý thuyết Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Tổng hợp kiến thức:

ly thuyet dieu che khi hidro - phan ung the sgk hoa hoc lop 8

(BAIVIET.COM)