Lý thuyết Diện tích tam giác Trang 120 – 121 SGK Toán 8 – Tập 1

Lý thuyết bài Diện tích tam giác (Trang 120 – 121 SGK toán lớp 8 – tập 1) cần nhớ:

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó. Diện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Dien tich tam giac Trang 120 121 SGK Toan 8 - Tap 1

(BAIVIET.COM)