Lý thuyết Diện tích đa giác Trang 129 SGK Toán 8 – Tập 1

Lý thuyết bài Diện tích đa giác (Trang 129 SGK toán lớp 8 – tập 1) cần nhớ:

Diện tích đa giác của một đa giác bất kì thường được quy về việc tính diện tích các tam giác. Ta có thể chia đa giác thành các tam giác hoặc tạo ra một tam giác nào đó chứa đa giác.

Trong một số trường hợp, để việc tính toán thuận lợi ta có thể chia đa giác thành nhiều tam giác vuông và hình thang vuông.

Tóm tắt kiến thức:

Ly thuyet Dien tich da giac Trang 129 SGK Toan 8 - Tap 1

(BAIVIET.COM)