Lý thuyết Dẫn nhiệt Trang 77 – 79 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Dẫn nhiệt (Trang 77, 78, 79 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Ly thuyet Dan nhiet Trang 77 79 SGK Vat ly lop 8

(BAIVIET.COM)