Lý thuyết Đại cương về phương trình Trang 53 – 56 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết Đại cương về phương trình (Trang 53 – 56 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Phương trình một ẩn số x là mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x). Trong đó f(x), g(x) là các biểu thức cùng biến số x. Ta gọi f(x) là vế trái, g(x) là vế phải của phương trình.

Điều kiện xác định (ĐKXĐ) của phương trình là điều kiện của biến x để các biểu thức ở hai vế có nghĩa.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Phương trình một ẩn:

Ly thuyet Dai cuong ve phuong trinh Trang 53 56 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 01

2. Phương trình trương đương:

Ly thuyet Dai cuong ve phuong trinh Trang 53 56 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 02

3. Phương trình hệ quả:

Ly thuyet Dai cuong ve phuong trinh Trang 53 56 SGK Toan dai so Lop 10 - Hinh 03

(BAIVIET.COM)