Lý thuyết cộng, trừ số hữu tỉ SGK toán lớp 7 – Tập 1

Lý thuyết phần cộng, trừ số hữu tỉ (SGK toán lớp 7 – Tập 1) cần nhớ:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó.

Những kiến thức cần nhớ:

Ly thuyet cong, tru so huu ti SGK toan lop 7

(BAIVIET.COM)