Lý thuyết Cộng trừ các số có ba chữ số (Không nhớ) Trang 4 SGK Toán lớp 3

Lý thuyết bài Lý thuyết Cộng trừ các số có ba chữ số (Không nhớ) (Trang 4 SGK Toán lớp 3) cần nhớ:

Muốn cộng, trừ các số có ba chữ số ta làm như sau:

  • Đặt tính: Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.
  • Tính: Thực hiện tính từ phải sang trái.

(BAIVIET.COM)