Lý thuyết Công thức hóa học trong SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Công thức hóa học (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất (trừ chất kim loại), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử mỗi nguyên tố và phân tử khối.

Tổng hợp kiến thức:

Công thức hóa học: Dùng để biểu diễn chất gồm một kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba.. kí hiệu hóa học (hợp chất) và chỉ số ghi ở mỗi chân kí hiệu

Ý nghĩa: Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất (trừ chất kim loại), cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử mỗi nguyên tố và phân tử khối.

(BAIVIET.COM)