Lý thuyết Cộng hai số nguyên khác dấu Trang 75 – 76 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Cộng hai số nguyên khác dấu (Trang 75 – 76 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

(BAIVIET.COM)