Lý thuyết Cộng hai số nguyên cùng dấu Trang 74 – 75 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết bài Cộng hai số nguyên cùng dấu (Trang 74 – 75 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên. Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

Tóm tắt kiến thức:

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả.

(BAIVIET.COM)