Lý thuyết Cơ năng Trang 55 – 57 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Cơ năng (Trang 55, 56, 57 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

1. Cơ năng

Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng.

2. Thế năng

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng trọng trường . Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

3. Động năng

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn .

Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng.

Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó.

(BAIVIET.COM)