Lý thuyết Chia hai lũy thừa cùng cơ số Trang 29 – 30 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Chia hai lũy thừa cùng cơ số (Trang 29 – 30 SGK toán lớp 6 – tập 1) cần nhớ:

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia.

Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Tóm tắt kiến thức:

ly thuyet chia hai luy thua cung co so trang 29 30 sgk toan 6 tap 1 hinh 02

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của số bị chia trừ đi số mũ của số chia.

2. Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10:

ly thuyet chia hai luy thua cung co so trang 29 30 sgk toan 6 tap 1

(BAIVIET.COM)