Lý thuyết Các định nghĩa Trang 4 – 6 SGK Toán Hình học lớp 10

Lý thuyết bài Các định nghĩa (Trang 4 – 6 SGK Hình học lớp 10) cần nhớ:

Vectơ là một đoạn thẳng định hướng. Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ.

Hai vectơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng nếu chúng cùng phương.

Tóm tắt lý thuyết:

1. Định nghĩa

Ly thuyet Cac dinh nghia Trang 4 6 SGK Toan Hinh hoc Lop 10 - Hinh 1

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

– Hai vec tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

– Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng nếu chúng cùng phương.

3. Hai vectơ bằng nhau

Ly thuyet Cac dinh nghia Trang 4 6 SGK Toan Hinh hoc Lop 10 - Hinh 2

4. Vectơ – không

Ly thuyet Cac dinh nghia Trang 4 6 SGK Toan Hinh hoc Lop 10 - Hinh 3

(BAIVIET.COM)