Lý thuyết Các chất được cấu tạo như thế nào? Trang 68 – 70 SGK Vật lý lớp 8

Tóm tắt lý thuyết bài Các chất được cấu tạo như thế nào? (Trang 68, 69, 70 SGK Vật lý lớp 8) cần nhớ:

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

Nguyên tử là các hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại

Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách

Vì nguyên tử và phân tử vô cùng bé nên các chất nhìn có vẻ như liền một khối.

(BAIVIET.COM)