Lý thuyết Biểu đồ Trang 115 – 117 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết bài Biểu đồ (Trang 115 – 117 SGK toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp tương ứng.

Tóm tắt kiến thức:

1. Biểu đồ tần suất hình cột

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp tương ứng.

2. Đường gấp khúc tần suất

Ly thuyet Bieu do Trang 115 117 SGK Toan dai so Lop 10

3. Biểu đồ hình quạt

Vẽ đường tròn tâm Ο rồi vẽ các hình quạt có đỉnh Ο, góc ở đinh tỉ lệ với tần suất của các lớp. Hình biểu diễn trực quan bằng bảng phân bố tần suất như vậy gọi là biểu đồ tần suất hình quạt.

(BAIVIET.COM)