Lý thuyết Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn Trang 80 – 87 SGK Toán Đại số lớp 10

Lý thuyết Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Trang 80 – 87 SGK Toán Đại số lớp 10) cần nhớ:

1. Khái niệm bất phương trình một ẩn.

Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng

Ly thuyet Bat phuong trinh va he bat phuong trinh mot an Trang 80 - 87 SGK Toan Dai so lop 10

(BAIVIET.COM)