Lý thuyết Bài luyện tập 2 SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết Bài luyện tập 2 (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

Hóa trị: là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử. Hóa trị của một nguyên tố ( hay nguyên tử) được xác định trên cơ sở lấy hóa trị của H làm đơn vị và của O làm hai đơn vị.

Tổng hợp kiến thức:

ly thuyet bai luyen tap 2 sgk hoa hoc lop 8

(BAIVIET.COM)