Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng Trang 105 – 106 SGK Toán 6 – Tập 1

Lý thuyết Ba điểm thẳng hàng (Trang 105 – 106 SGK Toán 6 – Tập 1) cần nhớ:

1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

2. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong hình bên: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thỳ 3 điểm đó thẳng hàng.

(BAIVIET.COM)