Lý thuyết Axit – Bazơ – Muối SGK Hóa học lớp 8

Lý thuyết bài Axit – Bazơ – Muối (SGK Hóa học lớp 8) cần nhớ:

 Phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng kim loại.

Tổng hợp kiến thức:

ly thuyet axit - bazo - muoi sgk hoa hoc lop 8

(BAIVIET.COM)