Lúc bắt đầu bay, anh Ga-ga-rin cảm thấy thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Lúc bắt đầu bay, anh Ga-ga-rin cảm thấy thế nào? Phần soạn bài tập đọc: Trên con tàu vũ trụ trang 136, 137 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Lúc bắt đầu bay, Ga-ga-rin nghe thấy một tiếng nổ kinh khủng và cảm thấy con tàu đang bay lên một cách chậm chạp.

(BAIVIET.COM)