Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?

Câu hỏi 3 (Trang 86 SGK tiếng việt 4 tập 2) – Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào? Phần soạn bài Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 – 86 SGK Tiếng việt lớp 4 Tập 2.

Trả lời:

Lòng dũng cảm của hai nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ dám đi ngược lại dư luận chung của xã hội, dám nói trái với lời phán bảo của Chúa Trời để khẳng định rằng trái đất quay quanh mặt trời. Ga-li-lê thà ngồi tù chứ không từ bỏ chân lí.

(BAIVIET.COM)