Lời nói của Mừng có gì cảm động ?

Câu hỏi 4: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Lời nói của Mừng có gì cảm động ? phần soạn bài tập đọc: Ở lại với chiến khu trang 14 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Mừng nói lời ngây thơ và rất thật lòng. Em xin trung đoàn trưởng cho các em ăn ít đi, nhưng đừng bắt phải trở về. Đó là những lời nói rất cảm động xuất phát từ lòng yêu nước và căm thù giặc của em.

(BAIVIET.COM)