Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

Giải câu 4 (Trang 59 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì? Phần soạn bài Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít, trang 58 – 59 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Lời đáp của ông cụ cuối truyện mang ngụ ý ám chỉ các tên phát xít là kẻ cướp, không xứng đáng với Si-le chút nào.

(BAIVIET.COM)