Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu những ý nghĩa gì?

Câu hỏi 2 (Trang 160 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Loại trạng ngữ trên bổ sung cho câu những ý nghĩa gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Loại trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa cho câu ý nghĩa về mặt phương tiện.

(BAIVIET.COM)