Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập cuối tuần 6 ?

Câu hỏi 3: (Trang 58 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái trang 58 SGK tiếng việt tập 1.

Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em.

Trả lời:

Bài tập làm văn cuối tuần 6 là bài Kể lại buổi đầu em đi học. Trong bài làm em có các từ :

• Chỉ hoạt động : vào (lớp một), đèo (em tới trường), đi học, dẫn vào, (cô giáo) đứng (ở cửa), tươi cười, nắm tay em, đưa vào, bắt đầu (buổi học), chào, học tập.

• Chỉ trạng thái : quá mới lạ, (bớt) e ngại và lo sợ.

(BAIVIET.COM)