Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau?

Câu hỏi 2 (Trang 162 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau? Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 1 tuần 35 trang 162 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b) Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Thành phần câu Đặc điểm

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai ?, Cái gì ?, Con gì ?

Làm gì ?

Cấu tạo

–  Danh từ, cụm danh từ

–  Đại từ

Động từ, cụm động từ

Trả lời:

Kiểu câu “Ai thế nào?”

 

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai? Cái gì? Con gì?

Thế nào?

 

Cấu tạo

Danh từ, cụm danh từ

Đại từ

Tính từ, cụm tính từ

động từ, cụm động từ

Kiểu câu “Ai là gì?”

 

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai? Cái gì? Con gì?

Là gì? Là ai? Là con gì?

Cấu tạo

Danh từ, cụm danh từ

Là + danh từ/cụm danh từ

(BAIVIET.COM)