Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con làm gì ? Vì sao ?

Câu hỏi 4: (Trang 122 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con làm gì ? Vì sao ? Phần soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 122 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Khi ông lão vứt tiền vào bếp, người con đã không sợ bỏng, cứ thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên anh ta rất quý chúng, rất tiếc nếu chúng bị lửa hủy hoại.

 

(BAIVIET.COM)