Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao ?

Câu hỏi 2: (Trang 17 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao ? phần soạn bài tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ trang 17 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Khi Nga nhắc đến chú, mẹ “đỏ hoe đôi mắt”, ba “ngước lên bàn thờ” và nói :

Đất nước không còn giặc Chú ở bên Bác Hồ.

(BAIVIET.COM)