Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ?

Câu hỏi 2: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ gì xảy ra ? phần soạn bài tập đọc: Đất quý, đất yêu trang 85 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Khi khách sắp xuống tàu, có điều bất ngờ bỗng xảy ra : đó là viên quan bảo họ dừng lại, cởi giày ra và sai người cạo sạch đất bám vào đế giày của khách rồi mới để họ xuống tàu về nước.

(BAIVIET.COM)