Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 16 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ trang 16 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Người muốn được làm câu đương vốn là “người nhà” của Linh Từ Quốc Mẫu. Anh ta chắc mẩm trong bụng thế nào mọi việc cũng sẽ xong xuôi tốt đẹp. Nào ngờ khi nghe Trần Thủ Độ nói “phải chặt một ngón chân” để phân biệt với những câu đương khác, thì anh ta “kêu van mãi” mới được Thái sư tha cho! Có lẽ vì thế trong dân gian mới có lời về châm biếm:

Câu đương ăn nhặn gì đâu,
Ngón chân bị chặt thì đau vô cùng!

Qua đó, ta thấy Trần Thủ Độ là vị quan to đầu triều mà rất chí công và cương trực. Có lẽ ông là người đầu tiên ở nước ta kiên quyết chống lại chuyện chạy chức chạy quyền của bọn hám danh trục lợi trong xã hội!

(BAIVIET.COM)