Khi chép lại mẩu chuyện vui dưới đây, bạn Hùng đã dùng sai một số dấu câu. Em hãy giúp bạn chữa lại những lỗi đó?

Câu hỏi 3 (Trang 111 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Khi chép lại mẩu chuyện vui dưới đây, bạn Hùng đã dùng sai một số dấu câu. Em hãy giúp bạn chữa lại những lỗi đó? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu lớp 5 trang 110 SGK ngữ văn lớp 5 Tập 2.

TỈ SỐ CHƯA ĐƯỢC MỞ

Nam: – Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua, cậu được mấy điểm.

Hùng: – Vẫn chưa mở được tỉ số.

Nam: – Nghĩa là sao!

Hùng: – Vẫn đang hòa không – không?

Nam: ? !

MINH CHÂU sưu tầm

Trả lời:

– Câu 1 là câu hỏi ⟶ Phải sửa dấu chấm thành dấu hỏi

Sửa lại: Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và Toán hôm qua, cậu được mấy điểm?

– Câu 3 là câu hỏi ⟶ Phải sửa dấu chấm than thành dấu hỏi

Sửa lại: Nghĩa là sao?

– Câu 4 là câu kể ⟶ Phải sửa dấu hỏi chấm thành dấu chấm

Sửa lại: Vẫn đang hòa không – không.

(BAIVIET.COM)