Kết quả việc nhà vua làm ra sao?

Câu hỏi 4 (Trang 133 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Kết quả việc nhà vua làm ra sao? Phần soạn bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười trang 132 – 133 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Kết quả là nhà vua và mọi vị quan đều thất vọng: vị đại thần đã trở về nhưng vẫn chưa học được môn cười.

(BAIVIET.COM)