Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào?

Câu hỏi 2: (Trang 16 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Kết quả công việc của bạn nhỏ thế nào? phần soạn bài tập đọc Khi mẹ vắng nhà trang 16 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Kết quả các việc trên đều rất tốt: khoai chín, gạo trắng tinh, cơm dẻo và ngon, sạch cỏ trong vườn, công nhà sạch sẽ.

(BAIVIET.COM)