Kể tên một vài nước. Chỉ ra vị trí các nước ấy trên bản đồ hoặc quả địa cầu ?

Câu hỏi 1: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Kể tên một vài nước. Chỉ ra vị trí các nước ấy trên bản đồ hoặc quả địa cầu ? phần soạn bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy trang 110 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Ở Bắc Mĩ có các nước như : Ca-na-đa, Hoa Kì …

Ở Nam Mĩ có các nước như : Pê-ru, Bra-din, Bô-li-vi-a. Ác-hen-ti-na, …

Ở Châu Âu có các nước như : Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Ý, Áo, Hà Lan, …

Ở Bắc Âu có các nước như : Na Uy, Thuỵ Điển, Phần Lan, …

Ở Châu Á có các nước như : Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, …

(BAIVIET.COM)