Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ ?

Câu hỏi 1: (Trang 89 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ ? phần soạn bài tập đọc: Vẽ quê hương trang 89 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, trường học, hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

(BAIVIET.COM)