Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua?

Câu hỏi 2 (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua? Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 4 tuần 28 trang 102 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Có ba bài tập đọc là văn miêu tả trong 9 tuần đầu của học kì 2 là:

– Phong cảnh đền Hùng

– Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

– Tranh Làng Hồ.

(BAIVIET.COM)