Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy?

Câu hỏi 2 (Trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy? Phần soạn bài Tập đọc: Người gác rừng tí hon trang 124 – 125 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Bạn là người thông minh

b) Bạn là người dũng cảm

Trả lời:

a) “Lừa khi hai gã trộm mải cột các khúc gỗ, em lén chạy”. bạn nhỏ chạy đường tắt về quán của bà Hai, xin gọi điện thoại cho các chú công an huyện. Và em phối hợp với các chú công an để tìm cách thu lại số gỗ ấy từ tay bọn trộm rừng.

b) Khi nghe tiếng xe trở gỗ của bon trộm, bạn lao ra, dùng cuộn dây thừng buộc hai chạc cây để chặn xe. Xe mắc phải dây thừng, nó hộc lên và dừng đột ngột. Xe công an lao tới. Khi một tên trộm lao ra khỏi buồng lái, em dồn hết sức xô hắn ngã. Chú công an ập tới và tra còng bắt tên trộm gỗ rừng.

(BAIVIET.COM)