Kể lại tai nạn của hai người bột?

Câu hỏi 1 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Kể lại tai nạn của hai người bột? Phần soạn bài Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo) trang 138 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Chàng kị sĩ và nàng công chúa đang sống trong lọ thủy tinh thì bị Chuột cạy nắp lọ, tha nàng công chúa vào công. Chàng kị sĩ đi tìm công chúa cũng bị chuột lừa vào công. Hai người bột này cùng chạy trốn, thuyền lật đều bị ngấm nước, nhũn hết chân tay.

(BAIVIET.COM)